Visām precēm kas ir iegādātas pie mums ir 1 gads garantija, uzrādot čeku, kvīti vai pavadzīmi.
Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
Garantijas nedarbojas ja:

  •  Ja veikts nesankcionēts preces remonts.
  •  Bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce un c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos.
  •  Tika izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas.
  •  Ja bojājumi radušies citu neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, nestandarta barošanas avotu izmantošana, nogulšņu veidošanās rezultātā radušies defekti, preces mehāniski bojājumi, svešķermeņu vai mitruma iekļūšana un citi.
  •  Ja iegādātā prece tika izmantota ražošanas un nestandarta profesionālajiem mērķiem, kuri netika paredzēti produkta specifikā.

Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku, kvīti vai pavadzīmi, garantija netiek ņemta vērā.
Pie gadījuma kad ir iegādāta bojāta prece ražotāja dēļ, samainīsim jums preci vai piedāvāsim citu, vai atgriezīsim Jums naudu.
Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

00011

AKCIJAS

new lv

LED prožektori ar vēl spožāku gaismu un mazāku patēriņu !!!

601186011960120


Ja nebūsiet atradis Jums vēlamo produktu mūsu veikalā, tad piedāvājam izvēlēties tos no katalogiem.

car 1cat 2cat 3cat 4